Hier was het reeds een café en er was een verdieping opgetrokken. Ongeveer 1905.

Hier was het reeds een café en er was een verdieping opgetrokken. Ongeveer 1905.