De auberge kende reeds vele transformaties.

De auberge kende reeds vele transformaties.